Produsent

Domaines Schlumberger

Domaines Schlumberger er en av de mest kjente og ærverdige produsentene i Alsace. De har røtter tilbake til 1810, og 140 hektar vinmarker utenfor byen Guebwiller. Etter vårt første møte med søskenparet Severine og Thomas var vi sikre på at dette var mennesker som ville føre familietradisjonen videre, men samtidig utvikle og fornye. De har de beste vinmarkene, hvorav 70% er Grand Cru marker. De har moderne produksjonsutstyr, men samtidig har de stolte tradisjoner som de skal føre videre.

Domaine Schlumberger vinifiserer all vin selv – fra innhøsting til produksjon. De kjøper ikke druer, juice eller vin fra andre. Med mer enn 200 års tradisjoner driver nå 7. generasjon vinmarkene med samme pasjon og dedikasjon som sine forfedre. De har lagt nitid arbeid i vinmarkene og har stor respekt for miljøet. De ser på det som sin oppgave å opprettholde en riktig balanse mellom det tradisjonelle og det moderne.

Domaine Schlumberger er største private vinmarkeier i Alsace. En av grunnene til dette, er at mange vindyrkere ga opp sine vinmarker på slutten av 1800-tallet for heller å involvere seg i industrielle og kommersielle aktivititeter. Da benyttet Nicolas Schlumberger anledningen til å kjøpe 20 hektar med vinmark. På begynnelsen av det 20. århundret var det flere hendelser som gjorde at en del ønsket å selge vinmarkene sine; vinlus –  phylloxera – herjet, og vinmarker påført store ødeleggelser under den første verdenskrig. Også denne gangen kjøpte Ernest Schlumberger flere parseller som inngikk i familiens eie.

Domaine Schlumberger har en unik portefølje av cru’er.

60 av de tilsammen 140 hektarene dyrket økologisk, og 30 hektar av vinmarkene ble i 2006 konvert til biodynamisk dyrking. Biodynami er for øvring som skapt for topografien i Guebwillers grand cru vinmarker. Det er nærmest umulig å bearbeide jorden i de bratte skråningene uten hjelp av hester.

Skråningene har en helling på inntil 50 grader, og har alle mulige tenkelige eksponeringer i forhold til sola, og ikke minst svært sammensatt jordsmonn.

Schlumberger har svært lave utbytter, også i de «uklassifiserte» vinmarkene. Gjennomsnittet er 45 hl/ha. Det er lavere enn selv i de fleste grand cru vinmarkene i Alsace.

Et skrint jordsmonn – bestående av sandstein, leirholdig kalkjord (mergel) og vulkanske elementer – presser vinplantene til å trekke nedover, gjerne 6-7 meter ned i jordsmonnet, på jakt etter næring og fuktighet. Fravær av gjødsel og plantervernmidler forsterker denne effekten.

Schlumberger har brukt store ressurser på å gjennoppgbygge de mange terrassene i disse vinmarkene. 50 km med murer er renovert. Terrassene har vist seg svært gunstige for å kontrollere erosjonen.

Vinmarkene har navn som Kessler, Kitterle, Saering og Spiegel, og vinstokkene fra Grand Cru vinmarkene er 10 år gamle. Det er ved denne alderen vinstokkene gjenspeiler jordsmonnets karakter best. Kitterle er Schlumbergers største skatt. Det er også vinmarken som er brattest av alle. Derav navnet som oversatt betyr «kalvedreperen». Kitterle kjennetegnes av svært lavt utbytte mellom 25 og 30 hl/ha. Bare omtrent halvparten av avlingen fra vinmarken Saering benyttes til grand cru cuvéen. Overskuddet går inn i Princes Abbés vinen som holder høy klasse til en standard Riesling å være.

Last ned PDF