Bærekraft

Mot en mer bærekraftig vinverden

Norwegian Beverage Group er del av det svenske børsnoterte selskapet Viva Wine Group, som har som mål å være bransjeledende på bærekraft. Dette skal vi oppnå ved å ta bærekraftige valg innen dyrking, produksjon og transport i samarbeid med våre partnere. Du finner mer informasjon om vårt bærekraftsarbeid i årsrapporten.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på disse områdene. Virksomheter skal i henhold til loven publisere en redegjørelse for sine aktsomhetsvurderinger.

Les NBG sin redegjørelse (pdf)