Produsent

Dicey

the land was arid and deserted. the brothers made wine.

Bak Dicey står brødrene James og Matt Dicey. James har hovedansvaret for vindyrkingen mens Matt har ansvaret for vinen. Vinene deres kommer fra tre forskjellige vinmarker; Inlet, Black Rabitt og Swansong.

Brødrene er opptatt av at vinene i størst mulig grad skal uttrykke jordsmonnet og klimaet der druene er dyrket og og at det er dette, fremfor påvirkning i vinkjelleren, som skal gi vinene sitt særpreg.

I Bannockburn på New Zealand lages noen av den nye verdens beste viner og spesielt Pinot Noir egner seg her. Det er et vanskelig klima, med fare for frost, kalde vintere og tidvis veldig høy varme på sommeren. I tillegg er det tørt og vindfullt. Arbeidet i vinmarken er krevende men med dedikerte vinmakere som James og Matt Dicey, blir resultatet viner med særpreg og kvalitet. De lager viner både fra enkeltvinmarker samt viner hvor druer fra flere vinmarker blandes.

Last ned PDF