Informasjon

Personvernpolicy

Behandling av personopplysninger i Norwegian Beverage Group

Dette nettstedet er en informasjonskanal for alkoholholdige drikkevarer der Norwegian Beverage Group («vi» eller «oss») gir informasjon om vårt produktsortiment. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dette betyr at behandlingen skjer blant annet under hensyntagen til forordning (EU) 2016/679 (GDPR) og supplerende nasjonal lovgivning. I denne personopplysnings-policyen forklarer vi hvordan vi behandler dine personopplysninger. For ytterligere informasjon om hvordan vi håndterer informasjonskapsler, vennligst se vår policy for informasjonskapsler.

1 Hvilke personopplysninger samles inn og hvorfor?

Personlig informasjon inkluderer all informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives deg. Dette kan for eksempel inkludere navn, bilde, personnummer og kjøpshistorikk. Ettersom vi samler inn personopplysninger, er vi således ansvarlige for personopplysningene i følgende situasjoner:

1.1 Når du kontakter oss via e-post eller telefon

Hvis du kontakter oss via e-post eller telefon, dersom du for eksempel har et produktspørsmål, håndterer vi dataene du har valgt å legge igjen på kontakttidspunktet. Eksempler på slik informasjon er navn, telefonnummer og e-postadresse.

1.2 Når du søker jobb hos oss

Hvis du sender en jobbsøknad til oss via e-post, behandler vi for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse og søknadsdokumenter.

1.3 Når du kontakter oss via sosiale medier 

Hvis du kontakter oss via sosiale medier, for eksempel via vår Facebook-side, blir personopplysningene kun behandlet innenfor rammen av den sosiale medieplattformen. Vi vil derfor henvise deg til å sende saken til vår e-postadresse post@nbgroup.no.   

1.4 Når du registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev

Hvis du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, vil vi behandle den personlige informasjonen som er nødvendig for å kunne sende deg nyhetsbrevet, slik som navn, telefonnummer og e-postadresse.

2 På hvilke måter behandles personopplysninger?

Som personopplysningsansvarlig er vi ansvarlige for at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med vår personopplysnings-policy. Behandlingen er basert på følgende juridiske grunnlag:

2.1 Når du kontakter oss via e-post eller telefon

Når du kontakter oss via e-post eller telefon, er behandlingen av dine personopplysninger avhengig av hva saken din handler om. Vi behandler dine personopplysninger utelukkende for å ivareta gjeldende retningslinjer knyttet til behandling av din spesifikke sak, dvs. vi vurderer nøye hvorvidt dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter veier tyngre og dermed krever beskyttelse av personopplysninger.  

Hvis saken din krever behandling, lagres dataene dine i tjuefire (24) måneder. Dersom vi mener at dine data bør lagres lengre enn det, vil vi spørre deg om du godtar at dataene dine lagres over lengre tid. Du har rett til å motta informasjon om hvor lenge dataene kan lagres og hvordan du kan tilbakekalle ditt samtykke.  

2.2 Når du søker jobb hos oss

Når du sender en jobbsøknad til oss via e-post, lagrer vi vanligvis din personlige informasjon i tjuefire (24) måneder . Unntak gjøres for personopplysninger som er samlet inn i spontane applikasjoner, da slike data lagres i maksimalt tolv (12) måneder.

Når du søker jobb hos oss, håndterer vi din personlige informasjon i henhold til hva som er nødvendig for å behandle saken din. Dette betyr at vi etter nøye vurdering har vurdert at dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter i det enkelte tilfellet ikke veier tyngre og dermed krever beskyttelse av dine personlige data.  

2.3 Når du kontakter oss via sosiale medier

Når du kontakter oss via sosiale medier, blir dine personopplysninger behandlet innenfor rammen av den sosiale medieplattformen basert på ditt samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte oss direkte på sosiale medier eller via post@nbgroup.no. Personopplysningene dine behandles kun så lenge vi har ditt samtykke.

2.4 Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev

Når du registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev, blir din personlige informasjon behandlet ved å sende ut nyhetsbrev og / eller via markedsføringsutsendelser på e-post og / eller tekstmelding. Informasjonen din blir behandlet basert på at du tidligere har gitt samtykke til behandlingen.

Vi lagrer informasjonen din til du velger å trekke tilbake samtykket ditt. Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke når som helst, enten ved å kontakte oss via e-post til post@nbgroup.no eller ved å avslutte abonnementet i henhold til instruksjonene i utsendelsen du har mottatt.

3 Hvordan lagres personopplysninger?

Vi lagrer bare personopplysningene dine så lenge vi har et lovlig grunnlag for å behandle opplysningene, for eksempel slik at vi kan oppfylle våre forpliktelser overfor deg og så lenge opplysningene må lagres i henhold til gitte lagringstider og andre lovpålagte formål. Dataene blir deretter slettet eller de-identifisert slik at de ikke lenger kan knyttes til deg.

Personopplysningene dine er beskyttet gjennom både organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak. Disse tiltakene brukes til å lagre, behandle og kommunisere dataene sikkert.

4 Overføres personopplysningene til andre selskaper eller land?

Hvis du ikke har motsatt deg markedsføringsutsendelser fra oss, kan vi dele din personlige informasjon med andre selskaper innen vårt konsern som tilbyr lignende produkter. Overføringen skjer da med bakgrunn i vår legitime interesse i å markedsføre oss og våre produkter, noe som betyr at vi etter nøye vurdering vurderer at dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke veier tyngre og krever beskyttelse av personopplysninger. 

I tilfeller der det er nødvendig, deler vi også din personlige informasjon med andre selskaper som på ulike måter er underleverandører til oss. Disse underleverandørene kalles personopplysningsassistenter. En personopplysningsassistent er et selskap som behandler personopplysninger på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner. Vi har personopplysningsassistenter som hjelper oss med:

  •   IT-tjenester: For å drive vår virksomhet bruker vi selskaper som håndterer nødvendig drift, teknisk support og vedlikehold av IT-løsningene våre.
  •   Rekrutteringstjenester: I noen tilfeller ansetter vi selskaper som håndterer rekrutteringsprosessene våre.
  •   Nyhetsbrev: Hvis du har valgt å abonnere på nyhetsbrevet vårt, vil navnet og e-postadressen bli delt med vår leverandør av nyhetsbrevet.

Dersom vi deler dine personlige data med personopplysningsassistenter, vil det bare være for de formålene vi har spesifisert. Vi sjekker alle personopplysningsassistenter for å sikre at de kan gi tilstrekkelige garantier for sikkerhet og konfidensialitet knyttet til personopplysninger. Vi har skriftlige avtaler med alle personopplysningsassistenter der de garanterer sikkerheten til personopplysningene som behandles, og forplikter seg til å overholde våre sikkerhetskrav, samt begrensninger og krav som gjelder for internasjonal overføring av personopplysninger.

Publisering på sosiale medier betyr at overføring av dine personlige data, for eksempel ditt bilde og navn, vil finne sted til et tredjeland utenfor EU- / EØS-området. Overføringen vil skje i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert GDPR. I tredjepartslandet gjelder imidlertid ikke GDPR, noe som kan medføre en økt risiko når det gjelder personvern med hensyn til blant annet myndigheter i tredjelandets mulighet for å få tilgang til dine personlige data og for din evne å utøve kontroll over personopplysninger. Overføringen er nødvendig for at du skal kunne kontakte oss på sosiale medier. 

Dersom du godtar informasjonskapsler og andre lignende teknologier for markedsføring og/eller analyse, for eksempel Facebook-piksel eller Google Analytics, kan dine personlige data overføres til tredjeland. Overføringen skjer deretter basert på samtykke du gir når du godtar bruken av informasjonskapsler. For å avbryte fremtidige overføringer til tredjestater, kan du blokkere alle informasjonskapsler via innstillingene i nettleseren din. Mer informasjon om hvordan du blokkerer informasjonskapsler finner du på nettleserens hjelpesider. Du kan også lese mer om informasjonskapsler i vår policy for informasjonskapsler.

5 Hvilke rettigheter har jeg som registrert person?

Rett til innsyn (registerutdrag)

Du har rett til å motta en kopi av informasjonen vi behandler om deg (såkalt registerutdrag). Forespørsel fra registeret må gjøres skriftlig til utdragpost@nbgroup.no. Når vi mottar din forespørsel om tilgang, kan vi be om ytterligere informasjon for å sikre effektiv håndtering av forespørselen din, samt at informasjonen blir gitt til riktig person.

Rett til rettelse

Du har rett til å få korrigert feil personlig informasjon om deg selv. Dersom du oppdager at det er en feil i informasjonen vi har registrert om deg, kan du kontakte oss på e-post til post@nbgroup.no for å få informasjonen din rettet.

Rett til å slette

Du har også i visse tilfeller rett til å kreve at vi sletter alle eller noen av dine personlige data. Dette betyr at du for eksempel kan motsette deg en interesseavveining vi har foretatt, eller hevde at informasjonen ikke lenger er nødvendig for formålet den ble samlet inn til.

I den grad det er nødvendig å fortsette behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger. Dette betyr at visse data kan lagres til vi ikke lenger er forpliktet til å behandle dem. Vi vil imidlertid avvikle kommunikasjonen til deg etter at du ønsker å bli slettet.

Rett til begrensning

Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. En begrensning kan gjøres av flere grunner.

  Hvis du bestrider at personopplysningene vi behandler er korrekte, kan du be om en begrenset behandling av dataene inntil vi har kontrollert om personopplysningene er riktige.

  Hvis du krever at vi sletter informasjonen din, men vi kan ikke tilfredsstille forespørselen. Dette kan for eksempel være fordi vi trenger informasjonen vi har om deg for å etablere, hevde eller forsvare juridiske krav. I disse tilfellene kan du be om begrenset behandling av dataene fra vår side.

  Hvis du har motsatt deg en interesseavveining av berettiget interesse som vi har foretatt som et juridisk grunnlag for et formål. Deretter kan du be om begrenset behandling av dine data inntil vi har undersøkt om våre berettigede interesser oppveier interessene dine i å få slettet dataene.

I tilfelle behandlingen er begrenset i samsvar med noen av situasjonene ovenfor, kan vi kun, i tillegg til den faktiske lagringen, behandle dataene for å etablere, hevde eller forsvare juridiske krav, for å beskytte andres rettigheter eller fordi du har gitt ditt samtykke.

Rett til å motsette seg en bestemt type behandling

Du har til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger basert på en interesseavveining som juridisk grunnlag. Fortsatt behandling av dine personopplysninger krever at vi viser en berettiget årsak til den aktuelle behandlingen. Ellers kan vi bare behandle dataene for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be om at informasjonen som gjelder deg, og som du har gitt oss, overføres til en annen person som er ansvarlig for personopplysninger (såkalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan skje automatisk.

Rett til å avstå fra markedsføringsutsendelser

Du har til enhver tid rett til å avstå fra å motta markedsføringsutsendelser som vi og/eller noen av de andre selskapene i vårt konsern sender til deg via for eksempel tekstmeldinger eller e-poster. For å helt avstå fra slike utsendelser, kan du enten melde deg av ved å følge lenken direkte i utsendelsen eller ved å skrive til oss på post@nbgroup.no.

Rett til å klage

Hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine utilstrekkelig eller i strid med GDPR, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet. For mer informasjon og kontaktinformasjon, se www.datatilsynet.no.

6 Endringer i personopplysnings-policyen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i vår personopplysnings-policy når som helst. Den siste versjonen er alltid tilgjengelig på nettstedet vårt.

7 Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om vår personopplysnings-policy eller vår virksomhet generelt, er du velkommen til å kontakte oss:

Norwegian Beverage Group

Strandveien 50, blokk A2

1366 Lysaker, Norge

Telefon: +47 21 05 91 30

E-postadresse: post@nbgroup.no

 

Sist oppdatert: 2021-05-21