Velkommen til Momentum Wines

Familietradisjoner, langsiktighet og stabilitet er verdier som settes høyt i Momentum Wines. Derfor har vi valgt å samarbeide med enkeltprodusenter over hele verden, istedenfor å rette oss kun mot spesifikke land.

Momentum Wines er den perfekte match for produsenter med stor integritet og en klar holdning til kvalitet, tradisjon og historie. Vin har vært utviklet i hundrevis av år gjennom mange generasjoner. Kunnskap og erfaring har gått fra generasjon til generasjon, og evnen til å videreføre slik stolt kunnskap, har vært avgjørende for å sikre vin av fremragende vinkvalitet som vi nyter godt av i dag. Dette er verdier vi i Momentum Wines ønsker å ta vare på og føre videre.

Samtidig er vi opptatt av å holde et årvåkent øye med nyvinninger hos vinprodusentene, og hele tiden sørge for å oppdatere våre samarbeidspartnere på hva som skjer i det norske markedet. I Momentum Wines ser vi for oss et nært og tett samarbeide med et fåtall produsenter, og fordi vi er opptatt av tradisjon, langsiktighet og stabilitet, ønsker vi oss samarbeidspartnere med de samme verdier.